Berbagi kepada Sesama

‘Tuhan Yang Maha Esa menurunkan anugrah yang mengagumkan kepada orang yang pemurah, suka berdana punya yang dilandasi dengan ketulusan hati. Mereka memperoleh keabadian, rakhmat-Nya kejayaan dan panjang usia”. (Rgveda I.125.6).     Kalau kita renungkan sloka tersebut sungguh sangat mulia bila orang telah melakukan derma. Mereka akan mendapatkan …