หลายคนเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและพบว่าตนเองมีปัญหาเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สูงและจำนวนหนี้ที่เพิ่มขึ้น บาค