ขึ้นกับรูปร่างของ เว็บคาสิโน กลุ่มมีหลายแนวทางสำหรับการกดไม่เห็นด้วย แต่ละรูปร่างมีส่วนดีส่วนเสียของ